Graf der viser global statistik over CVR og CPR opslag