DPG 6.32.0: DPG Outlook COM Add in

NemSMS

Du kan sende en NemSMS sammen med en NgDP besked.

Feltet ”SMS Notifikation” aktiveres hvis en modtager (CPR nummer) kan valideres til modtagelse af NemSMS.

Hvis der sendes til flere modtagere i samme NgDP besked, vil de modtagere der tillader det modtage en NemSMS.

Myndighedsadgang til CVR og CPR navneopslag

Som myndighed kan du ansøge henholdsvis cvr.dk samt cpr.dk (via datafordeler.dk) om adgang til navneopslag.

Det vil sige, at du kan få vist virksomhedsnavnet tilknyttet et CVR nummer eller personnavnet tilknyttet et CPR nummer.

Kontakt DPG Servicecenter (https://servicecenter.sikker-post.dk/) for at få tilsendt hjælpevejledninger til henholdsvis CVR og CPR tilslutning.

Eksempel på CPR opslag hvor personnavn fremsøges:

Eksempel på CVR opslag hvor virksomhedsnavn fremsøges:

Rettelse for retur kontaktpunkt

Vælges et andet retur kontaktpunkt end det afsendende kontaktpunkt, leveres retursvar nu til det korrekte returkontaktpunkt.

Eksempel:

Videresendelse af NgDP beskeder

Du kan videresende en modtaget NgDP besked til en anden intern mailadresse. Du vil se denne bekræftende dialogboks:

Bemærk; Du kan altså *ikke* sende eller videresende en NgDP besked til eksterne mailadresser. De vil blive afvist i DPG servicen pga MemoHeader.json og MemoHeaderInfo.json filerne, og du vil modtage en fejlkvittering retur:

Deaktivering af ”Søg” og ”Masselevering” ved besvarelse

Ved NgDP besvarelse på eksisterende besked er knapperne ”Masselevering” og ”Søg” deaktiverede, så det er ikke muligt at ændre i modtagerlisten:

NgDP masselevering/masseforsendelse

Du kan foretage NgDP masselevering/ masseforsendelse direkte fra AddIn. Tryk blot på knappen ”Masselevering”:

Uanset om du åbner en fil med CPR/CVR numre eller om du indsætter CPR/CVR numre direkte i feltet ”Data der skal checkes”, så accepteres to formater:

1. Semikolon:

2. Linjeskift:

Bemærk for de to knapper ”Check” og ”Check kun syntaks (NemSMS ej muligt)”:

  • ”Check” udfører en kontrol for alle typer af modtagelse, og kan derfor tage tid at gennemføre, og kan eksempelvis benyttes, hvis der er usikkerhed om nogle eller alle modtagere
  • ”Check kun syntaks (NemSMS ej muligt)” kontrollerer udelukkende CPR/CVR nummer syntaks og foretager altså ingen kontrol for typer af modtagelse. Denne benyttes typisk, hvis modtagere allerede er kendte.

Når du trykker på ”Accepter” knappen, vil du i AddIn se, at modtagerne nu er tilføjet din NgDP besked: