Udgaver & Priser

Unikt design med fokus på, at udnytte Microsoft platformen optimalt. Det giver minimale ændringer i jeres IT platform, AD integreret brugeradministration og ingen ændring af jeres mail flow. Azure design og drift betyder uendelig skaléring, stabilitet og meget høj sikkerhed.

Cloud innovation

Intelligent design og Microsoft integreret

DPG platformen bruger sikret IMAP og SMTP til adgang og From feltet til at identificere funktionspostkasser. Det betyder ingen ændringer i firewall/perimeter, ingen indflydelse på jeres mailflow og helt åbne standarder til integration af DPG med andre løsninger.

Service design baseret på multi threaded mail behandling og redundant design giver ekstrem skalérbarhed og høj oppetid. Fri skalering sikrer hurtig og effektiv mail behandling, selv med millioner af mails om dagen.

DPG er fuldt integreret med jeres Microsoft infrastruktur, uden at være en del af den. Ingen nye administrative værktøjer. I styrer adgang med standard Exchange/AD til sikre/digitale postkasser.

Intelligent og moderne design

Cloud eller dansk drift

Vi bruger sikker IMAP og SMTP til kommunikation med jeres Exchange server. DPG service kan køre i Azure, Dansk hosting eller jeres miljø. Vi tilbyder uendelig skalérbarhed og integrerer med Windows og Azure Log.

Indgår ikke i mailflow

DPG sameksisterer med jeres AV/Scan, firewalls og sikkerhedsløsninger. DPG berører først e-mails når de er modtaget i Exchange. Ingen data lagres hos os. Maksimal sikkerhed og 100% overholdelse af persondataforordningen.

Understøtter alle platforme

Innovativt design sikrer, at I har frit valg i forhold til hvor I vil skrive e-mails. PC, Mac, Linux, tablets eller forskellige IT systemer, kan alle bruges som mail klienter til sikker post.

Teknisk overblik

System krav

Exchange Online eller 2010-2016 servere. Sikker SMTP/IMAP adgang til Exchange. Alle mail klienter med et from: felt. Outlook add-in: Outlook 2010-2016

Understøtter alle platforme

Innovativt design sikrer, at I har frit valg i forhold til hvor I vil skrive e-mails. PC, Mac, Linux, tablets eller forskellige IT systemer, kan alle bruges som mail klienter til sikker post.

Cloud eller dansk drift

Vi bruger sikker IMAP og SMTP til kommunikation med jeres Exchange server. DPG service kan køre i Azure, Dansk hosting eller jeres miljø. Vi tilbyder uendelig skalérbarhed og integrerer med Windows og Azure Log.

Software as a Service

Vi integrerer med jeres mailsystem via sikre og krypterede adgange og vi håndterer alt teknik, drift, overvågning, opdatering og support. Få sikker post uden ekstra IT kompleksitet

Indgår ikke i mailflow

DPG sameksisterer med jeres AV/Scan, firewalls og sikkerhedsløsninger. DPG berører først e-mails når de er modtaget i Exchange. Ingen data lagres hos os. Maksimal sikkerhed og 100% overholdelse af persondataforordningen.

Hvad er en funktionspostkasse ?

En funktionspostkasse er en fælles sikker postkasse. I kan have funktionspostkasser for hver enhed/afdeling/gruppe. Tal med os om jeres behov for funktionspostkasser.

Outlook add-in

Sikker og digital post adressebog. Nem adresse validering samt mulighed for at indlæse hundredvis af modtageradresser på én gang – Bedre effektivitet til tunge brugere af sikker og digital post.

Tunnelmail

Gør alt post til offentlige modtagere til sikker og krypteret post automatisk. Det betyder INGEN ændringer for brugerne, men I fjerner risiko for at følsomme oplysninger sendes ukrypteret ved en fejl.

Automatisk tunnelmail opdatering

Tunnelmail listerne ændres konstant. Hos Timengo er vi selv med til at vedligeholde den danske liste og vores Managed Service sikrer at, I altid har en fuldt opdateret tunnel liste hver uge

Certifikater og sikkerhed

NemID certifikater er beskyttet af flere lag sikkerhed, og passwords opbevares med streng adgangskontrol. Jeres certifikater er altid til rådighed for jer

NemID standard certifikater

Vi kan anvende jeres virksomhedscertifikater til funktionspostkasser fra Nem-ID samt øvrige certifikater fra alternativ CA (certification authority). Få den løsning der passer til jeres behov og økonomi.