1. januar 2024 trådte den nye postlov i kraft. Med loven blev den mangeårige befordringspligt ophævet, hvilket betyder at PostNord ikke længere er forpligtet til at levere post til alle borgere i Danmark. Her er hvad du skal vide, hvis du fortsat vil kommunikere effektivt med dine kunder.

Hvad betyder den nye postlov?

Med den nye postlov kommer betydelige ændringer, der bl.a. vil påvirke omkostningerne for brevudsendelser. Prisen for at sende et indenlandsk brev forventes at stige med op til 50%, og for visse sektorer, som den finansielle sektor, helt op imod 88%.

Med PostNord’s ophør af befordringspligten vil der ikke længere være garanti for brevlevering til alle danskere. Det skaber usikkerhed omkring leveringstidspunkter og -processer for fysiske breve.

Disse ændringer giver afsendere af fysiske brevforsendelser rigtig god grund til at søge alternative forsendelsesmetoder for at undgå højere omkostninger og usikkerhed omkring levering.

På den positive side kan den nye postlov være katalysator for en optimering og digitalisering af virksomheders kommunikationskanaler. Forbedringer, der udover lavere omkostninger og højere leveringssikkerhed, også kan afføde højere service og bedre kundeoplevelser.

Digital post – den digitale kommunikationskanal for virksomheder

Med den nye postlov står mange virksomheder over for et skifte fra det traditionelle fysiske brev til digitale postforsendelser.

Her spiller digital post via e-Boks og mit.dk en central rolle. Med deres høje leveringssikkerhed og brede dækning blandt befolkningen er det et godt alternativ for dem, der ønsker at kommunikere digitalt med deres kunder.

Med digitale forsendelser via e-Boks eller mit.dk kan virksomheder nå ud til deres kunder på en omkostningseffektiv måde. Og med en dækningsgrad på over 90% blandt danske borgere, er det en stærk kanal for virksomheder at benytte.

Samtidigt tilbyder de to løsninger en række selvbetjeningsfunktioner, der gør det enkelt at etablere digital to-vejs-kommunikation med virksomhedens kunder og dermed styrke virksomhedens samlede serviceniveau. Internt fjernes manuelle arbejdsgange i forbindelse med håndtering af fysisk post og sagsbehandlingen optimeres, fordi den gøres digital.

Og den seneste udvikling gør det nu også muligt, både via e-Boks og mit.dk, at sende digitale postforsendelser til modtagere som virksomheden ikke har cpr.nr. på. Det betyder bl.a. at sektorer som fx forsyningsselskaber, kan sende vigtige meddelelser og fakturaer gennem e-Boks og mit.dk.

Opgørelser for fjerde kvartal af 2023 viser, at 5.200.619 mio. borgere er tilmeldt Digital Post.

Kilde: Digitaliseringsstyrelsen

Har du brug for at sende og modtage digital post?

Lad os hjælpe dig i gang med e-Boks og mit.dk

  • Vi tilbyder en moderne digital post platform, der integrerer e-Boks og mit.dk direkte ind i din Outlook infrastruktur
  • Vi hjælper med at styrke din digitale kommunikation og interaktion med virksomheder, offentlige myndigheder, borgere og kunder
  • Vi styrker interne processer og arbejdsgange med effektiv håndtering og distribution af digital post

Du ønsker sikre e-mails og Digital Post uden bøvl.
Vi hjælper dig i mål.

Kontakt os via formularen her.

    Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at Timengo DPG må behandle de personoplysninger, du har indtastet for at kunne håndtere din henvendelse. Læs mere om dine rettigheder, samt hvordan du kan kontakte Timengo DPG og/eller klage i vores persondatapolitik.