Få besked, når vi frigiver nye release notes
  Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at Timengo DPG må behandle de personoplysninger, du har indtastet for at kunne håndtere din henvendelse. Læs mere om dine rettigheder, samt hvordan du kan kontakte Timengo DPG og/eller klage i vores persondatapolitik.

DPG 6.1.49: DPG Servicen Release Note

11.08.2022

NgDP masselevering/masseforsendelse fra fagsystem (uden AddIn)

Det er muligt at foretage masselevering/masseforsendelse fra eksempelvis et fagsystem uden brug af AddIn.

Der skal dannes en ny mail, som skal sendes fra en sikker postkasse med konfiguration og tilslutning til NgDP, og der skal vedhæftes en fil med navn ’masseforsendelse.txt’ som indeholder en liste over de ønskede CVR/CPR modtagere. Eksempel:

Det anbefales at der vedhæftes et pdf dokument med navn ’body.pdf’, som så vil blive til selve NgDP beskeden, der sendes til listen af modtagere. Hvis ikke body.pdf vedhæftes, vil mailbody blive konverteret til NgDP beskeden.

Mailen skal adresseres til en bestemt modtager, så DPG systemet ved, at der er tale om en masselevering/masseforsendelse. Modtagerformatet er:

 • masseforsendelse-[recipientCount]@[SenderContactPoint | CVR].ngdp.digital-post.dk

[recipientCount]: Det præcise tal på antal modtagere i masseforsendelse.txt filen

[SenderContactPoint | CVR]: Her skal angives enten ID på et afsenderkontaktpunkt eller afsenderens CVR nummer.

Eksempler på modtagerformat:

Her et eksempel på en manuel dannet mail klar til afsendelse uden brug af Outlook AddIn:

Beskeden modtaget i borger.dk ser ud som i følgende eksempel:

Regelmotor og indgående NgDP forretningskvitteringer

Regelmotoren kan også behandle indgående NgDP forretningskvitteringer.

Èt eksempel kan være at man i en organisation ønsker, at alle succesfulde forretningskvitteringer arkiveres direkte i arkiv mailbox, således brugerne ikke skal forholde sig til succesfulde afleveringer.

Eksempel:

Regelmotor – rettelse for flere filer

Rettelse i regelmotoren for indgående sikker post og digital post beskeder med mange vedhæftede filer.

CVR navneopslag

Som myndighed kan du ansøge cvr.dk om adgang til navneopslag.

Det vil sige, at du kan få vist virksomhedsnavnet tilknyttet et CVR nummer.

Kontakt DPG Servicecenter (https://servicecenter.sikker-post.dk/) for at få tilsendt hjælpevejledning til CVR tilslutning.

CPR navneopslag

Som myndighed kan du ansøge cpr.dk om adgang til navneopslag via datafordeler.dk.

Det vil sige, at du kan få vist personnavnet tilknyttet et CPR nummer.

Kontakt DPG Servicecenter (https://servicecenter.sikker-post.dk/) for at få tilsendt hjælpevejledning til CPR tilslutning.

Mødeinvitationer

Forbedret support for mødeinvitationer herunder lokalebookning sendt fra sikre postkasser.

Outlook indbakke regler

Forbedret support for Outlook indbakkeregler for indgående sikker post og digital post beskeder.

Sikring der forhindrer udsendelse af MemoHeader.json og MemoHeaderInfo.json filer

Hvis en udgående mail fra en sikker postkasse indeholder filerne MemoHeader.json og MemoHeaderInfo.json og ikke er adresseret til enten en NgDP modtager eller en intern mailmodtager, vil mailen blive afvist i DPG servicen, og afsenderen modtager en fejlkvittering retur:

DPG 6.1.27: DPG Servicen Release Note

04.05.2022

Regelmotor for indgående sikker post og digital post

Introduktion af regelmotor til fordeling af indgående sikker post og digital post.

Indgående post kan fordeles til postkasser på baggrund af:

 • Fra adresse
 • Original Fra adresse
 • Modtagere
 • Indhold i vedhæftede filer, f.eks. eBoks XML filer eller NgDP .json filer
 • Mail body
 • Emnefelt
 • Mail header

Der kan desuden:

 • Konfigureres exceptions/undtagelser i regler
 • Benyttes regular expressions (regex, regexp)

Eksempel på regel som reagerer på fast streng i emnefelt og fordeler mailen til sagsystem-postkasse:

Onpremise DPG kunder kan konfigurere regler i eksisterende DPG Config Tool under Mailbox -> Forward Rules.

Azure hostede DPG kunder kan få adgang til at konfigurere og vedligeholde egne regler. Kontakt venligst DPG’s servicecenter for adgang. servicecenter@sikker-post.dk

NgDP afsendelse fra fagsystem og brevfletning

Introduktion af metode til at sende ikke-besvarbare NgDP beskeder, eksempelvis direkte fra fagsystem eller ved brevfletning, hvor brugen af COM AddIn ikke er mulig.

Du skal blot sikre, at mailens afsenderadresse er den sikre postkasse/funktionspostkasse knyttet til det ønskede afsenderkontaktpunkt, således at mailen indgår i det sikre mail flow, herefter opsamler DPG servicen beskeden og konverterer den til en NgDP besked.

Gyldige mailformater:

 • [CVR | CPR]@[SenderContactPoint | CVR].ngdp.digital-post.dk
 • [CVR | CPR].[RecipientContactPoint]@[SenderContactPoint | CVR].ngdp.digital-post.dk

Eksempler på besked til CPR nummer:

 1. 1234567890@35833684.ngdp.digital-post.dk, sendes med organisationsnavn som afsender
 2. 1234567890@dfebd0ca-e211-47e4-af3a-f0d3344f018e.ngdp.digital-post.dk, sendes med kontaktpunkt som afsender

Ad 1) Eksempel på modtagelse i borger.dk:

Ad 2) Eksempel på modtagelse i borger.dk:

Eksempler på besked til CVR nummer:

 1. 87654321@35833684.ngdp.digital-post.dk, sendes med organisationsnavn som afsender
 2. 87654321@dfebd0ca-e211-47e4-af3a-f0d3344f018e.ngdp.digital-post.dk, sendes med kontaktpunkt som afsender
 3. 87654321. bdcc201c-600c-4254-92c4-bab15dc075b5@dfebd0ca-e211-47e4-af3a-f0d3344f018e.ngdp.digital-post.dk, sendes med kontaktpunkt som afsender og til specifikt kontaktpunkt
Forbedret support for specialtegn, f.eks. æøå, ved NgDP beskeder

DPG servicen foretager en utf-8 konvertering inden NgDP besked dannes for at undgå udfordringer med specialtegn, f.eks. æøå.

Sikring mod at NgDP MemoHeader.json or MemoHeaderInfo.json filer kan sendes til eksterne maildomæner

DPG servicen sikrer, at MemoHeader.json eller MemoHeaderInfo.json filer ikke kan sendes som mail til eksterne maildomæner. DPG servicen vil afvise mailafsendelse og sende følgende besked retur til afsender:

Forbedret DPG kvittering ved flere modtagere i samme NgDP besked

Når der er flere modtagere i samme NgDP besked, indeholder DPG kvitteringen alle modtagerne: