Få besked, når vi frigiver nye release notes
  Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at Timengo DPG må behandle de personoplysninger, du har indtastet for at kunne håndtere din henvendelse. Læs mere om dine rettigheder, samt hvordan du kan kontakte Timengo DPG og/eller klage i vores persondatapolitik.

DPG 6.13.22: DPG servicen release notes

04.10.2023

mit.dk integration

DPG løsningen kan let integreres med mit.dk.

Note; Seneste status 4/10-2023 – mit.dk arbejder på at implementere kontaktstruktur, men det understøttes d.d. ikke i mit.dk. DPG løsningen er klar til at understøtte mit.dk kontaktstruktur.

Lad DPG hjælpe dig med at indgå en aftale om tilslutning til mit.dk og lad også DPG hjælpe dig med:

 • Vejledning på opsætning og klargøring af modtager- og afsendersystem (tilslutningssystem)
 • Modtag mit.dk beskeder automatisk som afleveres direkte i en af organisationens sikre postkasser/funktionspostkasser (modtagersystem)
 • Send mit.dk beskeder til CPR og CVR numre (afsendersystem)
 • DPG løsningen er klargjort til kontaktstruktur/kontaktpunkter, som vil blive tilgængelig i mit.dk på et senere tidspunkt
 • Der er naturligvis mulighed for en smart sortering/fordeling af indgående mit.dk beskeder ved brug af DPG’s regelmotor
mit.dk afsendelse af ikke-besvarbare beskeder fra fagsystem og brevfletning (uden brug af AddIn)

Metode til at sende ikke-besvarbare mit.dk beskeder, eksempelvis direkte fra fagsystem eller ved brevfletning, hvor brugen af COM AddIn ikke er mulig.

Du skal blot sikre, at mailens afsenderadresse er den sikre postkasse/funktionspostkasse knyttet til organisationens CVR nummer eller det ønskede afsenderkontaktpunkt, således at mailen indgår i det sikre mail flow, herefter opsamler DPG servicen beskeden og konverterer den til en mit.dk besked.

Gyldige mailformater:

 • [CVR | CPR]@[SenderContactPoint | CVR].mitdk.digital-post.dk
 • [CVR | CPR].[RecipientContactPoint]@[SenderContactPoint | CVR].mitdk.digital-post.dk

Eksempler på besked til CPR nummer:

 1. 1234567890@35833684.mitdk.digital-post.dk, sendes med organisationsnavn som afsender
 2. 1234567890@dfebd0ca-e211-47e4-af3a-f0d3344f018e.mitdk.digital-post.dk, sendes med kontaktpunkt som afsender

Ad 1) Eksempel på modtagelse i mit.dk:

Ad 2) Eksempel på modtagelse i mit.dk:

Eksempler på besked til CVR nummer:

 1. 87654321@35833684.mitdk.digital-post.dk, sendes med organisationsnavn som afsender
 2. 87654321@dfebd0ca-e211-47e4-af3a-f0d3344f018e.mitdk.digital-post.dk, sendes med kontaktpunkt som afsender
 3. 87654321.bdcc201c-600c-4254-92c4-bab15dc075b5@dfebd0ca-e211-47e4-af3a-f0d3344f018e.mitdk.digital-post.dk, sendes med kontaktpunkt som afsender og til specifikt modtagerkontaktpunkt
mit.dk afsendelse af besvarbare beskeder fra fagsystem og brevfletning (uden brug af AddIn)

Metode til at sende besvarbare mit.dk beskeder, eksempelvis direkte fra fagsystem eller ved brevfletning, hvor brugen af COM AddIn ikke er mulig.

Du skal blot sikre, at mailens afsenderadresse er den sikre postkasse/funktionspostkasse knyttet til det ønskede afsenderkontaktpunkt, således at mailen indgår i det sikre mail flow, herefter opsamler DPG servicen beskeden og konverterer den til en mit.dk besked.

Gyldige mailformater:

 • [CVR | CPR][‘-reply’ | ‘’]@[SenderContactPoint | CVR].mitdk.digital-post.dk
 • [CVR | CPR][‘-reply’ | ‘’].[RecipientContactPoint]@[SenderContactPoint | CVR].mitdk.digital-post.dk

Eksempler på besked til CPR nummer:

 1. 1234567890-reply@35833684.mitdk.digital-post.dk, sendes med organisationsnavn som afsender
 2. 1234567890-reply@dfebd0ca-e211-47e4-af3a-f0d3344f018e.mitdk.digital-post.dk, sendes med kontaktpunkt som afsender

Ad 1) Eksempel på modtagelse i mit.dk:

Ad 2) Eksempel på modtagelse i mit.dk:

Eksempler på besked til CVR nummer:

Digital Post (NgDP) afsendelse af besvarbare beskeder fra fagsystem og brevfletning (uden brug af AddIn)

Metode til at sende besvarbare Digital Post (NgDP) beskeder, eksempelvis direkte fra fagsystem eller ved brevfletning, hvor brugen af COM AddIn ikke er mulig.

Du skal blot sikre, at mailens afsenderadresse er den sikre postkasse/funktionspostkasse knyttet til det ønskede afsenderkontaktpunkt, således at mailen indgår i det sikre mail flow, herefter opsamler DPG servicen beskeden og konverterer den til en Digital Post (NgDP) besked.

Gyldige mailformater:

 • [CVR | CPR][‘-reply’ | ‘’]@[SenderContactPoint | CVR].ngdp.digital-post.dk
 • [CVR | CPR][‘-reply’ | ‘’].[RecipientContactPoint]@[SenderContactPoint | CVR].ngdp.digital-post.dk

Eksempler på besked til CPR nummer:

 1. 1234567890-reply@35833684.ngdp.digital-post.dk, sendes med organisationsnavn som afsender
 2. 1234567890-reply@dfebd0ca-e211-47e4-af3a-f0d3344f018e.ngdp.digital-post.dk, sendes med kontaktpunkt som afsender

Ad 1) Eksempel på modtagelse i borger.dk:

Ad 2) Eksempel på modtagelse i borger.dk:

Eksempler på besked til CVR nummer:

Håndtering af modtagne Digital Post (NgDP) kontaktpunktbeskeder uden tilknyttet funktionspostkasse

Hvis der er en manglende konfiguration og dermed ikke er tilknyttet en sikker postkasse/funktionspostkasse til et kontaktpunkt, så vil DPG indsætte følgende information i toppen af beskeden.

Dermed vil Digital Post fortsat modtages til videre behandling i hovedpostkassen, og organisationens DPG administrator kan sikre at kontaktpunktopsætningen tilrettes:

Validering af vedhæftninger sendt til Digital Post (NgDP)

Hvis der forsøges sendt flere end 10 vedhæftninger, modtager afsenderen følgende besked tilbage fra DPG servicen, da Digital Post vil afvise beskeden:

Hvis nogle af vedhæftningerne ikke er supporterede filtyper i Digital Post (NgDP), modtager afsenderen følgende besked tilbage fra DPG servicen, da Digital Post vil afvise beskeden:

Validering af vedhæftninger sendt til mit.dk

Hvis der forsøges sendt flere end 10 vedhæftninger, modtager afsenderen følgende besked tilbage fra DPG servicen, da mit.dk vil afvise beskeden:

Hvis nogle af vedhæftningerne ikke er supporterede filtyper i mit.dk, modtager afsenderen følgende besked tilbage fra DPG servicen, da mit.dk vil afvise beskeden:

Validering af vedhæftninger sendt til e-Boks

Hvis der forsøges sendt flere end 10 vedhæftninger, modtager afsenderen følgende besked tilbage fra DPG servicen, da e-Boks vil afvise beskeden:

CPR navneopslag for virksomheder

Som virksomhed kan du ansøge cpr.dk om adgang til navneopslag via datafordeler.dk.

Det vil sige, at du kan få vist personnavnet tilknyttet et CPR nummer.

Kontakt DPG Servicecenter (https://servicecenter.sikker-post.dk/) for at få tilsendt hjælpevejledning til CPR tilslutning.

Sikring af regelmotoren

Hvis en regel tager længere end 5 sekunder at gennemføre, så deaktiveres reglen automatisk af DPG og benyttes dermed ikke længere!

Deaktiveringen logges og samtidig sendes en email med information om deaktiveringen øjeblikkeligt til kundens overvågningspostkasse.

DPG 6.10.4: DPG Servicen Release Note

22.02.2023

Integration til MitID (OCES3) certifikater (Sikker Post)

DPG servicen integrerer med den nye OCES3 MitID certifikatinfrastruktur som afløser de nuværende OCES2 NemID virksomheds- samt medarbejdercertifikater (VOCES og MOCES).

De nye OCES3 certifikater kendes nu som organisations- og brugercertifikater.

Mulighed for at deaktivere support for MitID brugercertifikater

Det er allerede muligt at deaktivere support for NemID medarbejdercertifikater (MOCES), da mange oplever, at modtagere ikke har installeret certifikatet, og derfor ikke kan læse en modtaget SMIME krypteret besked.

Der er også indført mulighed for ligeledes at deaktivere support for de nye MitID brugercertifikater.

CPR navneopslag for organisationer godkendt som offentlig afsender

Som organisation godkendt som offentlig afsender kan du ansøge cpr.dk om adgang til navneopslag via datafordeler.dk.

Det vil sige, at du kan få vist personnavnet tilknyttet et CPR nummer.

Kontakt DPG Servicecenter (https://servicecenter.sikker-post.dk/) for at få tilsendt hjælpevejledning til CPR tilslutning.

Hjælpenote: Hvis du er i tvivl om din organisation er godkendt som offentlig afsender, kan du orientere dig på https://digst.dk/it-loesninger/digital-post/anvendelse/bliv-offentlig-afsender/tilslutningsaftale-for-offentlige-afsendere/, klik på ”Hent liste over myndigheder”.

CVR søgning returnerer kun aktive CVR numre

Som præcisering i forhold til tidligere, så returnerer opslag i CVR nu kun aktive CVR numre.

Digital Post (NgDP) forsendelse med fejl – separat liste med afsendelsesdetaljer

Sendes der til mange modtagere i samme Digital Post besked, listes detaljerne på eventuelle fejlede afsendelser i en separat fil med navn ’NgDPKvitteringsDetaljerMedFejl.txt’:

Tydelig visning af central MeMo opmærkning samt DPG regelmotor handling

For modtagne Digital Post beskeder vises en oversigtstabel som giver et tydeligt overblik over de centrale MeMo felter.

Desuden angives detaljerne, hvis en DPG regelmotor regel har behandlet den indkomne besked.

DPG 6.1.49: DPG Servicen Release Note

11.08.2022

NgDP masselevering/masseforsendelse fra fagsystem (uden AddIn)

Det er muligt at foretage masselevering/masseforsendelse fra eksempelvis et fagsystem uden brug af AddIn.

Der skal dannes en ny mail, som skal sendes fra en sikker postkasse med konfiguration og tilslutning til NgDP, og der skal vedhæftes en fil med navn ’masseforsendelse.txt’ som indeholder en liste over de ønskede CVR/CPR modtagere. Eksempel:

Det anbefales at der vedhæftes et pdf dokument med navn ’body.pdf’, som så vil blive til selve NgDP beskeden, der sendes til listen af modtagere. Hvis ikke body.pdf vedhæftes, vil mailbody blive konverteret til NgDP beskeden.

Mailen skal adresseres til en bestemt modtager, så DPG systemet ved, at der er tale om en masselevering/masseforsendelse. Modtagerformatet er:

 • masseforsendelse-[recipientCount]@[SenderContactPoint | CVR].ngdp.digital-post.dk

[recipientCount]: Det præcise tal på antal modtagere i masseforsendelse.txt filen

[SenderContactPoint | CVR]: Her skal angives enten ID på et afsenderkontaktpunkt eller afsenderens CVR nummer.

Eksempler på modtagerformat:

Her et eksempel på en manuel dannet mail klar til afsendelse uden brug af Outlook AddIn:

Beskeden modtaget i borger.dk ser ud som i følgende eksempel:

Regelmotor og indgående NgDP forretningskvitteringer

Regelmotoren kan også behandle indgående NgDP forretningskvitteringer.

Èt eksempel kan være at man i en organisation ønsker, at alle succesfulde forretningskvitteringer arkiveres direkte i arkiv mailbox, således brugerne ikke skal forholde sig til succesfulde afleveringer.

Eksempel:

Regelmotor – rettelse for flere filer

Rettelse i regelmotoren for indgående sikker post og digital post beskeder med mange vedhæftede filer.

CVR navneopslag

Som myndighed kan du ansøge cvr.dk om adgang til navneopslag.

Det vil sige, at du kan få vist virksomhedsnavnet tilknyttet et CVR nummer.

Kontakt DPG Servicecenter (https://servicecenter.sikker-post.dk/) for at få tilsendt hjælpevejledning til CVR tilslutning.

CPR navneopslag

Som myndighed kan du ansøge cpr.dk om adgang til navneopslag via datafordeler.dk.

Det vil sige, at du kan få vist personnavnet tilknyttet et CPR nummer.

Kontakt DPG Servicecenter (https://servicecenter.sikker-post.dk/) for at få tilsendt hjælpevejledning til CPR tilslutning.

Mødeinvitationer

Forbedret support for mødeinvitationer herunder lokalebookning sendt fra sikre postkasser.

Outlook indbakke regler

Forbedret support for Outlook indbakkeregler for indgående sikker post og digital post beskeder.

Sikring der forhindrer udsendelse af MemoHeader.json og MemoHeaderInfo.json filer

Hvis en udgående mail fra en sikker postkasse indeholder filerne MemoHeader.json og MemoHeaderInfo.json og ikke er adresseret til enten en NgDP modtager eller en intern mailmodtager, vil mailen blive afvist i DPG servicen, og afsenderen modtager en fejlkvittering retur:

DPG 6.1.27: DPG Servicen Release Note

04.05.2022

Regelmotor for indgående sikker post og digital post

Introduktion af regelmotor til fordeling af indgående sikker post og digital post.

Indgående post kan fordeles til postkasser på baggrund af:

 • Fra adresse
 • Original Fra adresse
 • Modtagere
 • Indhold i vedhæftede filer, f.eks. eBoks XML filer eller NgDP .json filer
 • Mail body
 • Emnefelt
 • Mail header

Der kan desuden:

 • Konfigureres exceptions/undtagelser i regler
 • Benyttes regular expressions (regex, regexp)

Eksempel på regel som reagerer på fast streng i emnefelt og fordeler mailen til sagsystem-postkasse:

Onpremise DPG kunder kan konfigurere regler i eksisterende DPG Config Tool under Mailbox -> Forward Rules.

Azure hostede DPG kunder kan få adgang til at konfigurere og vedligeholde egne regler. Kontakt venligst DPG’s servicecenter for adgang. servicecenter@sikker-post.dk

NgDP afsendelse fra fagsystem og brevfletning

Introduktion af metode til at sende ikke-besvarbare NgDP beskeder, eksempelvis direkte fra fagsystem eller ved brevfletning, hvor brugen af COM AddIn ikke er mulig.

Du skal blot sikre, at mailens afsenderadresse er den sikre postkasse/funktionspostkasse knyttet til det ønskede afsenderkontaktpunkt, således at mailen indgår i det sikre mail flow, herefter opsamler DPG servicen beskeden og konverterer den til en NgDP besked.

Gyldige mailformater:

 • [CVR | CPR]@[SenderContactPoint | CVR].ngdp.digital-post.dk
 • [CVR | CPR].[RecipientContactPoint]@[SenderContactPoint | CVR].ngdp.digital-post.dk

Eksempler på besked til CPR nummer:

 1. 1234567890@35833684.ngdp.digital-post.dk, sendes med organisationsnavn som afsender
 2. 1234567890@dfebd0ca-e211-47e4-af3a-f0d3344f018e.ngdp.digital-post.dk, sendes med kontaktpunkt som afsender

Ad 1) Eksempel på modtagelse i borger.dk:

Ad 2) Eksempel på modtagelse i borger.dk:

Eksempler på besked til CVR nummer:

 1. 87654321@35833684.ngdp.digital-post.dk, sendes med organisationsnavn som afsender
 2. 87654321@dfebd0ca-e211-47e4-af3a-f0d3344f018e.ngdp.digital-post.dk, sendes med kontaktpunkt som afsender
 3. 87654321. bdcc201c-600c-4254-92c4-bab15dc075b5@dfebd0ca-e211-47e4-af3a-f0d3344f018e.ngdp.digital-post.dk, sendes med kontaktpunkt som afsender og til specifikt kontaktpunkt
Forbedret support for specialtegn, f.eks. æøå, ved NgDP beskeder

DPG servicen foretager en utf-8 konvertering inden NgDP besked dannes for at undgå udfordringer med specialtegn, f.eks. æøå.

Sikring mod at NgDP MemoHeader.json or MemoHeaderInfo.json filer kan sendes til eksterne maildomæner

DPG servicen sikrer, at MemoHeader.json eller MemoHeaderInfo.json filer ikke kan sendes som mail til eksterne maildomæner. DPG servicen vil afvise mailafsendelse og sende følgende besked retur til afsender:

Forbedret DPG kvittering ved flere modtagere i samme NgDP besked

Når der er flere modtagere i samme NgDP besked, indeholder DPG kvitteringen alle modtagerne: