Næste generation af Digital Post

Danmark er forgangsland for sikker og effektiv kommunikation mellem offentlige myndigheder, virksomheder og borgere. Det stiller løbende krav til vedligehold og udvikling af vores fælles nationale digital post løsning.

Derfor har Digitaliseringsstyrelsen udviklet en ny løsning (Digital Post 3.0/NgDP), der skal styrke Danmarks digitale infrastruktur og fastholde den høje standard for offentlige services og sikker digital kommunikation.

Hvad betyder Næste generation Digital Post?

For virksomheder

Den nye Digital Post løsning giver bedre overblik over din virksomheds post. Det betyder, at det er blivet nemmere at se, hvem posten er fra og til, hvad den handler om, og om der er vigtige frister, som skal overholdes. Langt de fleste virksomheder vil ikke skulle foretage sig noget nyt. De vil forsat kunne tilgå virksomhedens digitale post på Virk.

For myndigheder

Næste generation af Digital Post er udviklet, så den er mere enkel og kan tilpasses fremtidige behov. Det betyder, at nogle funktionaliteter er ændret eller udfaset. Hvis du anvender en funktionalitet, der forsvinder eller er udfaset med den nye løsning, er det nødvendigt at tage stilling til betydningen lokalt i din egen myndighed og finde eventuelle alternativer.

DPG Sikker Post og Næste generation Digital Post

Hos timengo DPG har vi fokus på at sikre fuld understøttelse for NgDP i vores service og gøre overgangen så nem som mulig for vores kunder. For det private erhvervsliv vil vi sikre, at DPG Sikker Post giver samme nemme adgang fra en Microsoft infrastruktur som vi i dag tilbyder til sikker post og e-Boks.

For vores offentlige kunder er vi yderligere fokuseret på, at skabe samspil med diverse ESDH/sagssystemer med det formål og sikre de bedst mulige arbejdsprocesser for den enkelte sagsbehandler, hvor journalisering og sikker afsendelse går hånd i hånd.

Og bevare og understøtte META data i det nye MeMO-format og dermed udnytte muligheden for bedre sortering og mere præcis adressering af modtager. Læs mere om det nye MeMo-format her.

Med DPG Sikker Post er det muligt, at vælge mellem outputformater i modtagelsen, så det både er muligt at få udlæst meddelelser, som videresendes internt som mail eller leveres direkte til diverse sagssystemer.

Digital Post 2.0

Tidligere

Digital Post 3.0

Fra den 21. marts 2022

Ny og forbedret brugeroplevelse

Næste generation af Digital Post indeholder en række forbedringer og funktionaliteter med fokus på, at tilbyde en mere enkel og tidssvarende løsning, skabe større sammenhæng mellem offentlige IT-løsninger og styrke brugervenligheden for både borgere og virksomheder.

Med den nye løsning bliver det muligt at få et bedre overblik over din post, da det bliver nemmere at se, hvem posten er fra, hvad den handler om, og om der er vigtige frister eller krav, du skal reagere på.

Fx vil ’Bispebjerg Hospital’ kunne være afsenderen på en hospitalsindkaldelse frem for ’Region Hovedstaden’, ligesom ’Københavns Byret’ kan være afsender frem for ’Danmarks Domstole’.

Som borger og virksomhed bliver det fremover lettere at sende digital post til offentlige myndigheder.

Når du skriver til en offentlig myndighed, kan du på let vis fremsøge modtageren og emnet, fordi man løbende får forslag til mulige modtagere og emner.

Derudover kan man også finde den rette modtager ved at klikke sig igennem en emnebaseret struktur med korte informationstekster.

I dag er de enkelte beskeder ikke koblet til hinanden, når du læser posten på borger.dk eller Virk.

I den nye løsning bliver det muligt at se hele korrespondancen mellem modtager og afsender, som i en almindelig mailkorrespondance.

I dag kan det være uoverskueligt at få læst alle bilag.

I det nye Digital Post bliver antallet af bilag fremhævet i indbakken, og det vil være nemmere at læse alle bilag ud i et.

I forbindelse med lanceringen af det nye Digital Post udvikles nye apps på vegne af borger.dk og Virk, hvor man kan tilgå sin post fra offentlige myndigheder. Det betyder, at du fremover kan læse digital post på mobil og tablet, uanset om det drejer sig om post til dig eller din virksomhed. De kan downloades fra sensommeren 2021.

Digital Post 3.0

Hvad er op og ned i næste generation af Digital Post?

Hør Digitaliseringsstyrelsen fortælle om motivationen og ambitionen bag næste generation af Digital Post. Hvori ligger det “næste” – hvilke forandringer, forbedringer og fordele er der i den nye løsning. Hvad kommer det til at betyde for myndigheder, virksomheder og borgere og hvordan kan du forberede dig?

Det nye MeMo-format – hvad betyder det?

Som led i udviklingen af Næste generation Digital post har man også udviklet et nyt meddelelsesformat. Målsætningen har været, at skabe en fælles offentlig datastandard, uafhængig og frit flydende mellem forskellige infrastrukturer og som stadig bevarer indlejrede data, egenskaber og attributter.

Læs om MeMo

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes

    Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at Timengo DPG må behandle de personoplysninger, du har indtastet for at kunne håndtere din henvendelse. Læs mere om dine rettigheder, samt hvordan du kan kontakte Timengo DPG og/eller klage i vores persondatapolitik.