Driftstatus DPG Sikker Post

Normal drift 

Alle systemer er ok.

Driftstatus e-Boks

Se driftstatus for e-Boks
https://status.e-boks.com/

Driftstatus Datafordeler

Se driftstatus for Datafordeler
https://datafordeler.dk/drift/meddelelser

Spørgsmål?

Ring til DPG på tlf.: 70 20 62 80

Eller log-in i servicecenteret

Log-in i servicecenteret