NgDP er gået live og myndigheder og uddannelsesinstitutioner er kommet godt i gang. Men mange mangler endnu en fuld konvertering til det nye MeMo-format og udnytter derfor ikke de mange muligheder.

Torsdag den 23. juni gør vi status over NgDP efter 21. marts – hvordan er det gået og hvilke erfaringer har vi gjort os?

Vi dykker ned i den forbedrede brugeroplevelse med særlig fokus på det nye MeMo-format og hvordan du opnår en mere effektiv håndtering og sagsbehandling.

Og hvordan NgDP, i samspil med DPG SikkerPost, tilfører 100% GDPR compliant sikker post og digital kommunikation direkte ind i din eksisterende Microsoft infrastruktur.

Jeg vil gerne deltage

    Ved tilmelding til ovenstående event giver du samtykke til, at Timengo DPG må kontakte dig på telefon og e-mail med invitationer til events og ny viden vedr. sikker og digital e-mail kommunikation.

    Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at Timengo DPG må behandle de personoplysninger, du har indtastet for at kunne håndtere din tilmelding. Læs mere om dine rettigheder, samt hvordan du kan kontakte Timengo DPG og/eller klage i vores persondatapolitik.

Formiddagens program

10:00


Velkomst

Vi indleder formiddagen med at sætte scenen for det aktuelle trusselsbillede og behovet for sikker e-mail kommunikation i Danmark. Og hvordan integrationen mellem DPG SikkerPost, Microsoft 365 og Digital Post, leverer 100% compliance, sikker post og digitaliserede og effektiviserede processer helt ud til kunder, borgere og medarbejdere.


Sikker, integreret og GDPR compliant e-mail kommunikation direkte ind i din Microsoft platform
v. Martin Lundsgaard, CEO i Timengo DPG

DPG SikkerPost er 100% integreret med Microsofts infrastruktur og tilfører dansk sikker post og Digital Post direkte ind i dit Microsoft 365 miljø.

Vi ser på, hvordan DPG SikkerPost i samspil med bl.a. Microsoft Data Loss Prevention (DLP) detekterer følsom data som fx CPR-numre og dermed sikrer compliance, overholdelse af kravene til GDPR, regler for signeret og krypteret e-mail og understøttelse af DKIM/DMARC – blot med én knap i Outlook.


NgDP er live – hvordan er det gået og hvilke nye muligheder har det givet os
?
v. Martin Lundsgaard, CEO i Timengo DPG

NgDP er gået live og de første DPG SikkerPost kunder er succesfuldt løftet over på den nye systemtilslutning.

Vi gør status og kigger ind i nye muligheder og vores fortsatte fokus på at udvikle DPG SikkerPost i relation til NgDP. Vi løfter bl.a. sløret for vores nye “regel-motor”, der gør det endnu mere enkelt og effektivt at sortere og fordele Digital Post i egen infrastruktur via DPG SikkerPost.


Hvordan bruger vi den nye MeMo opmærkning – til både indgående og udgående kommunikation
v. Andreas Mortensen, Salgsdirektør i Timengo DPG

Mange gør endnu ikke brug af de nye muligheder med MeMo opmærkning.

Vi kigger på MeMo i relation til ind-/udgående kommunikation og kontaktpunkter og kigger fordele for brug af MeMo i både afsendelse og modtagelse


CPR- og CVR-validering direkte i DPG SikkerPost samt søgbar log og live statistikker over dit mailflow
v. Andreas Mortensen, Salgsdirektør i Timengo DPG

Vi kigger på vores nye integration til CPR- og CVR-registret via datafordeleren, der tilføjer brugervenlighed og validering af modtager.

Og gennemgår DPG selvbetjeningsportalen, der giver adgang til søgbar log, live statistikker og dashboards på ind- og udgående mailtrafik.

11:00
Opsamling, spørgsmål og next step

Jeg vil gerne deltage

    Ved tilmelding til ovenstående event giver du samtykke til, at Timengo DPG må kontakte dig på telefon og e-mail med invitationer til events og ny viden vedr. sikker og digital e-mail kommunikation.

    Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at Timengo DPG må behandle de personoplysninger, du har indtastet for at kunne håndtere din tilmelding. Læs mere om dine rettigheder, samt hvordan du kan kontakte Timengo DPG og/eller klage i vores persondatapolitik.