Vi oplever en vedvarende NgDP fejl, der medfører at Timengo DPG, ved forsøg på udlæsning af kontaktpunkter i DPG konfigurationen kan få følgende fejl ”One or more errors”

I DPGConfig.log ser vi en fejl som:

2022-03-08 12:52:36,925 [8] ERROR DPGconfig.ViewModel.NgDpOrganisationViewModel – Error retrieving CVR details
System.AggregateException: One or more errors occurred. —> System.Exception: Unexpected error retrieving organisation contact points for cvr 17039415: {“timestamp”:”2022-03-08T12:52:37.143+00:00″,”path”:”/apis/v1/organisations/”,”status”:403,”error”:”Forbidden”,”requestId”:”c44623bf-1″} —> System.Exception: /organisations/?cvrNumber=17039415 – response status: Forbidden
at DpgNgDpUtility.Services.OrganisationSenderService.d__1.MoveNext() in C:\Projects\Timengo\release-6.1.x\DPGserver\DpgNgDpUtility\Services\OrganisationSenderService.cs:line 45

I NgDP supportsag DPET-3216 skriver de, at denne fejl vil blive rettet i 48.3.0 releases til prod 17/3.

De skriver ligeledes, at der findes en workaround, der skal foretages af kunden.

For at løse problemet skal du gå ind på tilslutningssystemet i “Administrativ Adgang og lave en tom opdatering (dvs. bare tryk redigér og så gem).

Herefter bør Timengo DPG kunne gennemføre udlæsning af kontaktpunkter og færdiggøre jeres konfiguration.