Det nye Memo-format – hvad er det og hvad kan det?

I forbindelse med udviklingen af Næste generations Digital post (NgDP) er der også udviklet et nyt meddelelsesformat – MeMo-format.

Formålet er, at skabe en fælles offentlig datastandard, der i højere grad understøtter en intelligent og automatiseret distribution af beskeder i Digital Post løsningen.

Det gør det lettere for borgere og virksomheder at reagere og agere på post fra det offentlige og nemmere for virksomheder og myndigheder at fordele og håndtere posten internt i deres systemer.

MeMo – et selvstændigt og uafhængigt dataformat

Med det nye MeMo-format adskilles meddelelsesdata fra din infrastruktur. Det betyder at beskeden bliver “selfcontained”. Data, egenskaber og attributter indlejres i selve beskeden og forretningsregler i NgDP udskilles og håndteres uafhængigt af MeMo-formatet.

MeMo – fleksibelt og uafhængigt af infrastrukturen

Adskillelsen af meddelelsesdata og infrastrukturen betyder, at modtageren kan besvare, fordele og foretage andre handlinger alene på baggrund af indholdet i beskeden og uafhængigt af infrastrukturen.

Det betyder at MeMo-formatet også kan sendes og modtages uden brug af den danske Digital Post løsning, fx via europæiske standarder og infrastrukturer for distribution af sikker post.

MeMo og forbedret dataopmærkning

Det nye MeMo-format giver i langt højere grad end tidligere mulighed for, at berige en besked med metadata og strukturerede data.

Det gør det lettere fx at sortere og distribuere beskeder internt i en organisation og lettere for en borger at handle på en besked, når den modtages på fx Borger.dk – fordi det tydeligere vil fremgå hvilken type, indhold og relevant handling beskeden er og indeholder.

MeMo og forretningsregler

Sideløbende med det nye MeMo-format er der udviklet en række forretningsregler. Forretningsreglerne er med til at validere beskeder ved afsendelse og modtagelse. Nogle forretningsregler er universelle og gælder for alle beskedtyper, andre afhængige af identiteten på afsender (fx en myndighed) og andre igen afhængige af beskedens type.

Opbygning af MeMo-formatet

MeMo-formatet består af en ”MessageHeader” og en “MessageBody”.

”MessageHeader” indeholder oplysninger relevant for forsendelse og distribution herunder fx afsender, modtager, data der ønskes retur ved besvarelse m.m.

“MessageBody” indeholder selve beskeden incl. hoveddokument og evt. bilag. Bilag kan bestå af forskellige filformater og eventuelle “actions”, der skal hjælpe modtageren til at udføre en handling.

Effektiv fordeling af Digital Post med
DPG Regelmotor

DPG Regelmotor fordeler effektivt og præcist indgående Digital Post i din egen infrastruktur, baseret på regler.

Det betyder lettere administration, effektiv sagsbehandling og sikker håndtering af følsomt indhold, da færre øjne ser posten.

Du ønsker sikre e-mails og Digital Post uden bøvl.
Vi hjælper dig.

Kontakt os via formularen her.

    Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at Timengo DPG må behandle de personoplysninger, du har indtastet for at kunne håndtere din henvendelse. Læs mere om dine rettigheder, samt hvordan du kan kontakte Timengo DPG og/eller klage i vores persondatapolitik.