Effektiv distribution af indgående sikker og digital post

DPG regelmotor er en komponent i DPG Sikker Post, der gør det muligt effektivt at distribuere indgående sikker post og digital post i virksomhedens egen infrastruktur.

Fordelingen sker på baggrund af regler, der reagerer på en lang række attributter og fordeler meddelelser effektivt og præcist i din infrastruktur – fx til en sagssystem-postkasse.

Det betyder nemmere administration, effektiv sagsbehandling og en mere sikker håndtering af følsomt indhold, da færre øjne ser posten.

Central fordeling af indgående digital post

Effektiv og præcis fordeling af digital post via regler, der reagerer på dataopmærkning og indhold i dokumenter og meddelelser.

Eksempler på typiske regler:

 • Indrapportering til SKAT
 • Periodisk syn – Færdselsstyrelsen
 • Ejendomsskattebillet – Kommunen
 • Udbetaling Danmark – ATP / refusion

Regler baseret på indhold i mail/meddelelser, attributter, header og emne

Indgående post kan fordeles til postkasser på baggrund af:

 • Fra adresse
 • Original Fra adresse
 • Modtagere
 • Indhold i vedhæftede filer, f.eks. eBoks XML filer eller NgDP .json filer
 • Mail body
 • Emnefelt
 • Mail header

Prioriteret regelmodel med regex support

Mulighed for at konfigurere avancerede exceptions/undtagelser i regler via regular expressions (regex, regexp).

Administration via konfigurations-værktøj

Fleksibel konfiguration og vedligehold af egne regler via konfigurations-værktøjer.

DPG assisterer gerne med opsætning af regler samtidigt med, at du selv har mulighed for at konfigurere og arbejde med regelopsætning.

Spørgsmål & Svar

Du kan få adgang til at administrere din organisations egne regler. Det er typisk relevant, hvis du ofte har behov for at ændre eller vedligeholde regler.

For mere information, log på vores servicecenter her.

Du kan oprette et ubegrænset antal regler.

Indgående post kan fordeles til postkasser på baggrund af:

 • Fra adresse
 • Original Fra adresse
 • Modtagere
 • Indhold i vedhæftede filer, f.eks. eBoks XML filer eller NgDP .json filer
 • Mail body
 • Emnefelt
 • Mail header

Ja, vi hjælper gerne med at få sat egne regler op.

Book en sag i vores servicecenter.

Fordele med MeMo-format

MeMo er meddelelsesformattet i Digital Post og et selvstændigt og uafhængigt dataformat, med mulighed for at “tagge” meddelelsen med en række forskellige attributter.

Det gør det lettere for borgere og virksomheder at reagere på post fra det offentlige og lettere for virksomheder og myndigheder at fordele og håndtere posten internt.

Du ønsker sikre e-mails og Digital Post uden bøvl.
Vi hjælper dig.

Kontakt os via formularen her.

  Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at Timengo DPG må behandle de personoplysninger, du har indtastet for at kunne håndtere din henvendelse. Læs mere om dine rettigheder, samt hvordan du kan kontakte Timengo DPG og/eller klage i vores persondatapolitik.