Som advokat håndterer du mange fortrolige oplysninger i forbindelse med dine klienters sager. Oplysninger, der kan have stor betydning for sagens udfald.

Derfor har du pligt til, at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter dine klienters data mod uautoriseret adgang, misbrug eller lækage. For har du ikke det, kan det koste dyrt, både juridisk, økonomisk og omdømmemæssigt.

Kravet til sikkerhed gælder både for den mundtlige og skriftlige kommunikation, herunder bl.a. e-mail og digital post, og ikke kun mellem dig og din klienter, men også mellem fx myndigheder og andre parter, der er involveret i sagshåndteringen.

Skab tillidsfuld og effektiv digital kommunikation og lev op til din tavshedspligt og god advokatskik

Sikker e-mail og Digital Post i én løsning

DPG løsningen går ud over traditionel sikker post ved også at integrere med e-Boks, mit.dk og dansk Digital Post. Det gør det muligt at sende og modtage sikker post direkte fra din egen Outlook og Microsoft-infrastruktur.

Bedre service og hurtigere sagsbehandling

Med integrationen til e-Boks, mit.dk og Digital Post, får du en løsning, der gør det enkelt for dine klienter at modtage og besvare beskeder og dermed opbygge en sikker digital og dialogorienteret kommunikation.

I din egen sagsbehandling undgår du, aktivt at skulle indhente digital kommunikation fx fra div. myndigheder.

DPG løsningen fungerer som dit modtager- og afsendersystem, der med sin indbyggede regelmotor fordeler indgående Digital Post effektivt i din egen infrastruktur.

Det giver fordele som lettere administration, hurtigere arbejdsgange og en sikker håndtering af følsomt indhold. Alt i alt en højere kvalitet i sagsbehandlingen og bistanden til dine klienter.

Udfordringen
Som Advokat har du et stort ansvar for at beskytte dine klienters personfølsomme data. Oplysninger, der er nødvendige for at kunne repræsentere og yde bistand, men samtidigt er udsat for en række IT-sikkerhedsmæssige risici.

Løsningen
DPG Sikker Post er en moderne og brugervenlig digital postløsning, der sikkert leverer dine e-mails og digitale post til rette modtager. Løsningen integreres direkte ind i din eksisterende Microsoft infrastruktur og overholder GDPR, danske og europæiske standarder for sikker Digital Post.

Fordele
DPG beskytter fortrolig information og giver enkel og effektiv sagsbehandling, enten via e-mail eller digital post, direkte fra din Outlook. Det skaber tillid hos dine klienter, effektive arbejdsgange og overholdelse af tavshedspligt og god advokatskik.

Jeg vil gerne kontaktes for en uforpligtende snak om DPG

    Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at Timengo DPG må behandle de personoplysninger, du har indtastet for at kunne håndtere din henvendelse. Læs mere om dine rettigheder, samt hvordan du kan kontakte Timengo DPG og/eller klage i vores persondatapolitik.

Vi hjælper advokater med at kommunikere trygt og effektivt med deres klienter

DPG Sikker Post

Sikkerhed

Overholdelse af GDPR, standarder for sikker Digital Post og revideret efter ISAE 3402 & 3000, beskytter dine data effektivt

Tryghed

Kvitteret og CVR/CPR valideret kommunikation sikrer, at dine beskeder altid kommer frem til rette modtager

Effektivitet

Integration til Digital Post, e-Boks, mit.dk og regelbaseret distribution af post, effektiviserer dine arbejdsgange

Tillidsfuld og effektiv kommunikation med dine klienter?