Som kommune behandler I hver dag personoplysninger og fortrolig data i de borgerrettede opgaver.

Oplysninger, der er nødvendige for at kunne levere velfærd og services til kommunens borgere, men som samtidigt udgør en sikkerhedsmæssige risici i forbindelse med digital kommunikation som fx udveksling via e-mail.

Og en kommune, der ikke har styr på deres datasikkerhed, risikerer at bryde loven, miste borgernes tillid og lide økonomiske tab.

Sikker digital kommunikation og optimeret sagsbehandling giver tryghed og god borgerservice

Sikker e-mail og Digital Post i én løsning

Med DPG Sikker Post kan du kommunikere enkelt og sikkert via krypteret, signeret e-mail og digital post.

Udover traditionel sikker post integrerer DPG også til dansk Digital Post og 100% integreret med Outlook og din Microsoft infrastruktur.

Det betyder at sagsbehandlere og andre i organisationen, der håndterer følsom data kan sende beskeder og fortrolig data direkte fra deres Outlook.

Gode brugeroplevelser og smidig sagsbehandling

Med integration til Digital Post gør du det let for borgeren, at læse og reagere på beskeder og skabe digital og dialogbaseret kommunikation.

Og den indbyggede regelmotor i DPG gør det effektivt, at distribuere indgående Digital Post i jeres egen infrastruktur.

Det betyder nemmere administration, effektiv sagsbehandling og en mere sikker håndtering af følsomt indhold. Samlet set en bedere service over for kommunens borgere.

Udfordringen
Som kommune håndterer I hver dag store mængder personfølsom data. Data, der er nødvendige i de borgerrettede opgaver og services, men som samtidigt skal beskyttes, da de udgør en sikkerhedsmæssige risici.

Løsningen
DPG Sikker Post er en moderne og brugervenlig digital postløsning, der sikkert og effektivt håndterer e-mails og digital post. Løsningen integreres direkte ind i den eksisterende Microsoft infrastruktur og overholder GDPR, danske og europæiske standarder for sikker Digital Post.

Fordele
DPG giver sikkerhed for, at jeres sagsbehandlere enkelt, effektivt og direkte fra deres Outlook, altid sender sikkert enten via e-mail eller digital post. Det giver tryghed, både hos kommunens borgere og medarbejdere, for effektiv sagsbehandling og ansvarlig håndtering af personfølsom data.

Jeg vil gerne kontaktes for en uforpligtende snak om DPG

    Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at Timengo DPG må behandle de personoplysninger, du har indtastet for at kunne håndtere din henvendelse. Læs mere om dine rettigheder, samt hvordan du kan kontakte Timengo DPG og/eller klage i vores persondatapolitik.

Bliv en del af vores kommunale ERFA-gruppe

De bedste løsninger skabes oftest i samarbejde. Derfor inviterer vi 2-3 gange årligt vores kommunale kunder, til videns- og erfaringsudveksling i vores kommunale ERFA-gruppe.

Her orienteres om nye tiltag i DPG løsningen, og der deles erfaringer og drøftes ønsker og udfordringer på tværs af deltagerne.

Det giver os vigtig indsigt i jeres behov og dig en unik mulighed for, at komme med værdifulde input til den videre udvikling af DPG løsningen.

Tryg, sikker og effektiv digital kommunikation med jeres borgere

Vi hjælper blandt andre…

DPG Sikker Post

Sikkerhed

Overholdelse af GDPR, standarder for sikker Digital Post og revideret efter ISAE 3402 & 3000, beskytter dine data effektivt

Tryghed

Kvitteret og CVR/CPR valideret kommunikation sikrer, at dine beskeder altid kommer frem til rette modtager

Effektivitet

Integration til Digital Post, e-Boks, mit.dk og regelbaseret distribution af post, effektiviserer dine arbejdsgange

Sikker og effektiv kommunikation med borgere?